DEURES - REFORÇ - AMPLIACIÓ

Icona iDevice 1. Copia a la llibreta omplint els buits amb g, gu, c o qu:

T'asse uro e els amics són om les plantes. Si les re es sovint, et re alen unes flors ben boni es. En anvi, si no te n'o upes gairebé mai, s'a aben pansint.

Els amics i les ami es, en comptes de flors de olors, et fan altres re als: somriures, pessi olles, ompanyia. Això ja depèn dels ustos de adas ú.

  

Icona iDevice 2. Treball del dictat:

Aquest matí ens hem llevat de seguida, sense fer el dormilega, perquè avui arriben de Granada els avis i el meu cosí Guillem. El Guillem em cau molt bé. Em sembla que ens portaran algun record o regal. M'agradaria un trencaclosques o alguna altra joguina, però m'és igual. Dormirem a la mateixa habitació: Quina gresca que farem!

  1. Copia el dictat a la teva libreta:
  2. Encercla les paraules que portin ga/gue/gui/go/gu o ca/que/qui/co/cu
  3. Atenció a les paraules o expressions difícils. Busca 3 que et costin i copia-les 3 cops a la teva llibreta observant-les, tapant-les i tornant a mirar per corregir-les:

Icona iDevice 3. Inventa un embarbussament amb paraules que continguin aquests grups de lletres:

ga   go   gu   gue   gui   güe   güi

 

1r) Fes una llista de paraules amb aquestes lletres a la llibreta.

2n) Ara agrupa-les per formar una frase. No passa res perquè sigui una frase poca-solta, el més important és que costi pronunciar-la!